11. Az alap-könyvtár bemutatása 2. rész

Ebben a részben néhány olyan modult vizsgálunk meg, amire a professzionális programozás során szükség lesz. Ezen modulok kisebb szkriptekben ritkán fordulnak elő.

11.1. A kimenet formázása

A repr modulban található repr() függvény lehetővé teszi a nagyméretű, mélyen egymásba ágyazott adatszerkezetek rövid, áttekinthető kijelzését:

>>> import repr
>>> repr.repr(set('elkelkaposztastalanitottatok'))
"set(['a', 'e', 'i', 'k', 'l', 'n', ...])"

A pprint modullal finoman szabályozhatod beépített és a felhasználó által definiált objektumok megjelenítését – úgy, hogy az az értelmező számára továbbra is feldolgozható marad. Amikor az eredmény nem fér el egy sorban, egy “csinos nyomtató” sortöréseket és behúzásokat ad a kimenethez, hogy az jól olvasható legyen:

>>> import pprint
>>> t = [[[['black', 'cyan'], 'white', ['green', 'red']], [['magenta',
...   'yellow'], 'blue']]]
...
>>> pprint.pprint(t, width=30)
[[[['black', 'cyan'],
  'white',
  ['green', 'red']],
 [['magenta', 'yellow'],
  'blue']]]

A textwrap modullal szövegblokkokak jeleníthetünk meg adott szélességű blokkban:

>>> import textwrap
>>> doc = """The wrap() method is just like fill() except that it returns
... a list of strings instead of one big string with newlines to separate
... the wrapped lines."""
...
>>> print(textwrap.fill(doc, width=40))
The wrap() method is just like fill()
except that it returns a list of strings
instead of one big string with newlines
to separate the wrapped lines.

A locale modul a különböző kultúrákhoz kötődő egyedi adatformázásokhoz fér hozzá – a locale format funkciójának grouping (csoportosítás, a következő példában helyiérték) tulajdonsága közvetlenül biztosítja az adott kultúrának megfelelő szám-kijelzést:

>>> import locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'English_United States.1252')
'English_United States.1252'
>>> conv = locale.localeconv()     # get a mapping of conventions
>>> x = 1234567.8
>>> locale.format("%d", x, grouping=True)
'1,234,567'
>>> locale.format("%s%.*f", (conv['currency_symbol'],
...    conv['int_frac_digits'], x), grouping=True)
'$1,234,567.80'

11.2. Szöveg-sablonok

A string modulban található egy nagyon hasznos osztály, a Template. Ez lehetőséget ad a végfelhasználóknak sablon-szövegek szerkesztésére.

A szövegbe adatmezőket a $ jellel helyezhetünk el, melyek mellé kapcsos zárójelbe Python változóneveket kell írni (ez számot, betűt és alsóvonás karaktert tartalmazhat). A kapcsos zárójelpárra akkor van szükség, ha nem önálló szó a beillesztett adat, például lent a ‘Peternek’ szó lesz ilyen - egyébként a zárójelpár elhagyható. Egyszerű $ jelet így írhatsz: $$

>>> from string import Template
>>> t = Template('${nev}nek kuldunk 10$$-t, hogy $cselekedet.')
>>> t.substitute(nev='Peter', cselekedet='csizmat vegyen')
'Peternek kuldunk 10$-t, hogy csizmat vegyen'

A substitute() medódus KeyError kivételt dob, ha az adatmezőkben megadott változónevet a paraméterként átadott szótárban, vagy kulcsszavas paraméterekben nem találja. Elképzelhető olyan helyzet, hogy valamelyik változónév (vagy kulcs, ha szótárról van szó) hiányzik - ilyenkor a safe_substitute() metódust érdemes használni, ami a hiányzó adatoknál az adatmezőt változatlanul hagyja:

# ez a pelda nem fut le, hianyzik $owner
>>> t = Template('Return the $item to $owner.')
>>> d = dict(item='unladen swallow')
>>> t.substitute(d)
Traceback (most recent call last):
 . . .
KeyError: 'owner'
>>> t.safe_substitute(d)  # ez a pelda lefut, pedig hianyzik $owner:browse confirm saveas

'Return the unladen swallow to $owner.'

A Template alosztály egyedi határolójelet is tud használni. Például egy tömeges fájl-átnevező funkció esetében (pl. fénykép-karbantartó programnál) az adatmezők jelzésére használhatod a százalék jelet is, az aktuális dátum, a kép sorszáma, vagy a fájl formátumának jelzése esetén:

>>> import time, os.path
>>> photofiles = ['img_1074.jpg', 'img_1076.jpg', 'img_1077.jpg']
>>> class BatchRename(Template):
...   delimiter = '%'
>>> fmt = raw_input('Add meg az atnevezes modjat: (%d-datum %n-fajl_sorszama %f-fileformatum): ')
Add meg az atnevezes modjat: (%d-datum %n-fajl_sorszama %f-fileformatum): Ashley_%n%f

>>> t = BatchRename(fmt)
>>> date = time.strftime('%d%b%y')
>>> for i, filename in enumerate(photofiles):
...   base, ext = os.path.splitext(filename)
...   newname = t.substitute(d=date, n=i, f=ext)
...   print('%s --> %s' % (filename, newname))

img_1074.jpg --> Ashley_0.jpg
img_1076.jpg --> Ashley_1.jpg
img_1077.jpg --> Ashley_2.jpg

Another application for templating is separating program logic from the details of multiple output formats. The makes it possible to substitute custom templates for XML files, plain text reports, and HMTL web reports.

A szövegsablonok másik felhasználási lehetősége a többféle kimeneti formátumot támogató programokban van. Itt a vezérlési logika a kimenettől el van választva – A kimeneti fájl felépítése más XML fájloknál, szövegfájloknál, vagy html kimenet esetében, viszont az adattartalom értelemszerűen megegyezik.

11.3. Bináris adatblokkok használata

A struct modulban található a pack() és az unpack() függvények, melyekkel változó hosszúságú bináris adatblokkokat kezelhetsz. A következő példa bemutatja a ZIP fájlok fejléc információinak feldolgozását (a "H" és az "L" kódcsomag jelképezi a két és négybájtos előjel nélküli számokat):

import struct

data = open('fajlom.zip', 'rb').read()
start = 0
for i in range(3):           # megnezzuk az elso harom fajl fejlecet
  start += 14
  fields = struct.unpack('LLLHH', data[start:start+16])
  crc32, comp_size, uncomp_size, filenamesize, extra_size = fields

  start += 16
  filename = data[start:start+filenamesize]
  start += filenamesize
  extra = data[start:start+extra_size]
  print(filename, hex(crc32), comp_size, uncomp_size)

  start += extra_size + comp_size   # tovabblepes a kovetkezo fejlechez

11.4. Többszálúság

A szálkezeléssel lehet az egymástól sorrendileg nem függő folyamatokat párhuzamossá tenni. A szálakkal egyidőben fogadhatjuk a program felhasználójának utasításait, miközben a háttérben a program egy feladaton dolgozik - a két folyamat (kommunikáció, és háttérben munka) egymással párhuzamosan fut.

A következő kód bemutatja a threading modul magasszintű használatát, ami egy külön háttérfolyamatot indít, miközben a program fut tovább:

import threading, zipfile

class AsyncZip(threading.Thread):
    def __init__(self, infile, outfile):
      threading.Thread.__init__(self)
      self.infile = infile
      self.outfile = outfile
    def run(self):
      f = zipfile.ZipFile(self.outfile, 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED)
      f.write(self.infile)
      f.close()
      print('Kesz a zip tomoritese ennek a fajlnak: ', self.infile)

background = AsyncZip('valami.txt', 'myarchive.zip')
background.start()
print('A foprogram tovabb fut az eloterben.')

background.join()  # Varakozas a hattermuvelet befejezesere
print('A foprogram megvarja, hogy a hattermuvelet befejezodjon.')

A többszálú programok egyik legfontosabb feladata azon szálak működésének koordinálása, melyek megosztott adatokon, vagy közös erőforrásokon dolgoznak. (pl. mi történik ha két szál egyidőben akar egy fájlt írni?) A Threading modul több szinkronizációs elemet tartalmaz – ilyen a zárolás, az eseménykezelés, a feltételes változók és a szemaforok.

Igaz ugyan, hogy ezek hatékony eszközök – ám előfordulhatnak kisebb tervezési hibák is, melyek nehezen megismételhetők, és nehezen kinyomozhatók. Mivel a szálak egymástól függetlenül futnak, még végrehajtásuk sorrendje sem biztos - emiatt előfordulhat, hogy a program nem ugyanúgy viselkedik, ha egymás után többször lefuttatjuk – így a hibakeresés is nehezebbé válik.

A szálak koordinálására azt javasoljuk, hogy az erőforrások elérését egy szál biztosítsa, és használd a Queue modult a többi szálból érkező kérések kezelésére. Ha egy programban a szálak közötti kommunikációt a Queue objektumokkal biztosítod, a program koordinálásának megtervezése egyszerűbb, olvashatóbb és megbízhatóbb lesz.

11.5. Naplózás

A logging modul egy összetett, finoman beállítható naplózó rendszert tartalmaz. A legegyszerűbb esetben a naplózandó üzenetek fájlba, vagy a sys.stderr (szabványos hibakimenetre) - küldhetők:

import logging
logging.debug('Debugging information')
logging.info('Informational message')
logging.warning('Warning:config file %s not found', 'server.conf')
logging.error('Error occurred')
logging.critical('Critical error -- shutting down')

A fenti példa kimenete:

WARNING:root:Warning:config file server.conf not found
ERROR:root:Error occurred
CRITICAL:root:Critical error -- shutting down

Alapértelmezés szerint az információs és debug üzenetek elfojtottak, és a kimenet a szabványos hiba csatornára kerül. A kimenet célja más is lehet, például email, datagram, socket vagy akár egy HTTP szerver. Az új szűrők az üzenet prioritásától függően más-más kimenetre terelhetik a naplózandó üzenetet. A prioritások: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, és CRITICAL.

A naplózó rendszer közvetlenül a Pythonból is beállítható, vagy használhatsz konfigurációs fájlt, s így a programból való kilépés nélkül megváltoztathatod a naplózás beállításait.

11.6. Gyenge hivatkozások

A memóriakezelést a Python automatikusan végzi (hivatkozásszámlálás a legtöbb objektum esetében, és szemétgyűjtés). Az utolsó objektum-hivatkozás megsemmisülése után az elfoglalt memória felszabadul.

Ez az automatizmus a legtöbb esetben jó és hasznos, de néha szükség van az objektumok követésére mindaddig, amíg használatban vannak. Érdekes, hogy éppen ez a követés az, ami a hivatkozásokat állandóvá teszi (nem szűnnek meg).

A weakref modulban olyan eszközök vannak, amelyekkel úgy lehet nyomon követni az objektumokat, hogy a nyomkövetéssel nem hozol létre újabb hivatkozást az objektumra. Amikor az objektumot már senki nem használja, automatikusan törlődik a weakref (gyenge referencia) táblából, és a weakref objektum erről értesítést kap. A tipikus programok tároló objektumokat tartalmaznak, melyek létrehozása erőforrásigényes:

>>> import weakref, gc
>>> class A:
...   def __init__(self, ertek):
...       self.ertek = ertek
...   def __repr__(self):
...       return str(self.ertek)
...
>>> a = A(10)          # hivatkozas letrehozasa
>>> d = weakref.WeakValueDictionary()
>>> d['primary'] = a      # itt nem keletkezik hivatkozas
>>> d['primary']        # ha az objektum meg letezik, visszaadja az erteket
10
>>> del a            # toroljuk az egyetlen hivatkozast
>>> gc.collect()        # a szemetgyujtest azonnal lefuttatjuk
0
>>> d['primary']        # ez a bejegyzes automatikusan megszunt, nem kell kulon torolni
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#108>", line 1, in -toplevel-
  d['primary']        # ez a bejegyzes automatikusan megszunt, nem kell kulon torolni
 File "C:/PY24/lib/weakref.py", line 46, in __getitem__
  o = self.data[key]()
KeyError: 'primary'

11.7. Listakezelő eszközök

A legtöbb adatstruktúrának szüksége van a beépített lista típusra. Néha előfordul, hogy a listák egy másfajta megvalósítására van szükség, az eredeti listáktól eltérő viselkedéssel.

Az array modulban található array() objektum hasonlít azokhoz a listákhoz, melyek csak hasonló adat-típusokat tárolnak, de ezt a tárolást sokkal tömörebben végzi. A következő példában egy számokból álló tömböt láthatunk, ahol a számok mint két bájtos előjel-nélküli bináris számként tárolódnak (típuskód: "H") – ellentétben a hagyományos Python int (egész szám) objektumokból álló listákkal, ahol minden bejegyzés 16 bájtot használ.

>>> from array import array
>>> a = array('H', [4000, 10, 700, 22222])
>>> sum(a)
26932
>>> a[1:3]
array('H', [10, 700])

A collections modulban lévő deque() objektum egy – a listához hasonló típus – viszont gyorsabban tud új elemet felvenni a lista végére és elemet kiemelni a lista elejéről. Hátránya viszont, hogy a keresésben lassabb - nehézkesebb, mint a hagyományos lista. Ez az objektumtípus hasznos várakozási sorok, listák megvalósítására és mélységi keresés esetén:

>>> from collections import deque
>>> d = deque(["task1", "task2", "task3"])
>>> d.append("task4")
>>> print("Handling", d.popleft())
Handling task1

unsearched = deque([starting_node])
def breadth_first_search(unsearched):
  node = unsearched.popleft()
  for m in gen_moves(node):
    if is_goal(m):
      return m
    unsearched.append(m)

Ráadásul az Alapkönyvtár más eszközöket is tartalmaz, például a bisect modult, ami rendezett listák módosítására szolgál:

>>> import bisect
>>> scores = [(100, 'perl'), (200, 'tcl'), (400, 'lua'), (500, 'python')]
>>> bisect.insort(scores, (300, 'ruby'))
>>> scores
[(100, 'perl'), (200, 'tcl'), (300, 'ruby'), (400, 'lua'), (500, 'python')]

A heapq modulban található függvényekkel megvalósíthatók a hagyományos listákon alapuló adathalmazok kezelése. A legalacsonyabb értékű bejegyzés mindig a nulla pozícióba kerül. Ez hasznos, ha a programodnak gyakran kell elérnie a lista legkisebb elemét, de nem akarod a listát teljes mértékben rendezni:

>>> from heapq import heapify, heappop, heappush
>>> data = [1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0]
>>> heapify(data)           # átrendezi a listát
>>> heappush(data, -5)         # új elemet ad a listába
>>> [heappop(data) for i in range(3)] # kilistázza a három legkisebb elemet.
[-5, 0, 1]

11.8. Lebegőpontos Aritmetika

A decimal modulban található a Decimal adattípus, lebegőpontos számításokhoz. A beépített float típushoz képest, amely a bináris lebegőpontos számításokhoz készült, az új osztály nagyon sokat segít pénzügyi programoknál (és ott, ahol véges decimális ábrázolást használnak, a pontosság ellenőrzésével, a törvényeknek vagy a szabályoknak megfelelő kerekítés használatával, a fontos számjegyek nyomkövetésével – vagy olyan programoknál, ahol a felhasználó kézzel végzett számításokhoz akarja hasonlítani a végeredményt.

Például számítsuk ki az 5%-os adóját egy 70 centes telefonköltségnek, ami különböző eredményt ad decimális és bináris lebegőpontos számítás használata esetén. A különbség fontos lesz, ha a kerekítés a legközelebbi centhez történik:

>>> from decimal import *
>>> Decimal('0.70') * Decimal('1.05')
Decimal("0.7350")
>>> .70 * 1.05
0.73499999999999999

A Decimal osztály eredménye egy lezáró nullát tartalmaz, automatikusan négy számjegyűen kerül ábrázolásra, a 2*2 számjegyű (tizedesjegyek) szorzás eredményeképp. A Decimal ugyanolyan matematikát használ, mint amit a papíron végzett számolás, és elkerüli azokat a kérdéseket, amikor a bináris lebegőpontos számítás nem tud abszolút pontosan ábrázolni decimális mennyiségeket.

A Decimal osztály teljesen pontosan ábrázolja a maradékos osztást, és az egyenlőségtesztelést, ami a bináris lebegőpontos ábrázolás esetén helytelen eredményre vezet:

>>> Decimal('1.00') % Decimal('.10')
Decimal("0.00")
>>> 1.00 % 0.10
0.09999999999999995

>>> sum([Decimal('0.1')]*10) == Decimal('1.0')
True
>>> sum([0.1]*10) == 1.0
False

A decimal modulban a számítások pontosságát szükség szerint beállíthatod:

>>> getcontext().prec = 36
>>> Decimal(1) / Decimal(7)
Decimal("0.142857142857142857142857142857142857")