10. A Python alap-könyvtár rövid bemutatása - Standard Library 1.

10.1. Felület az operációs rendszerhez

Az os modul nagyon sok függvényt tartalmaz, melyek az operációs rendszerrel kommunikálnak:

>>> import os
>>> os.system('time 0:02')      # FIGYELEM: átállítottuk a rendszer óráját!
0
>>> os.system('time')
A pontos idő: 0:02:08,14
Írja be az új időt:>>> os.getcwd()               # Az aktuális könyvtár nevét adja vissza.
'C:\\Python24'
>>> os.chdir('/server/accesslogs')   # és itt könyvtárar váltottunk.

Fontos, hogy az importálás során az import os alakot használd, és ne a from os import * alakot. Ez megóv attól, hogy az os.open() függvény elfedje (és használhatatlanná tegye) a beépített open() függvényt, ami teljesen másképp működik.

A beépített dir() és help() függvények sokat segíthetnek ha olyan nagy modulokkal van dolgod, mint például az os:

>>> import os
>>> dir(os)
<kilistázza az összes függvényt, ami az 'os' modulban található>
>>> help(os)
<egy nagyon részletes manual oldalt generál a modulok dokumentációs karakterláncából>

A mindennapi fájl- és könyvtár-műveletekhez az shutil modul magasszintű, könnyen használható felületet nyújt:

>>> import shutil
>>> shutil.copyfile('data.db', 'archive.db')
>>> shutil.move('/build/executables', 'installdir')

10.2. Karakterhelyettesítő jelek – dzsóker karakterek

A glob modulban lévő függvény segít a fájl listák elkészítésében, ha dzsóker karaktert használsz:

>>> import glob
>>> glob.glob('*.py')
['primes.py', 'random.py', 'quote.py']

10.3. Parancssori paraméterek

A programoknak gyakran fel kell dolgozniuk a parancssori paramétereiket. Ezek a paraméterek a sys modul argv attribútumában tárolódnak, listaknént. Például ha kiadjuk azt a parancsot, hogy python demo.py egy ketto harom, az a következő kimenetet eredményezi:

>>> import sys
>>> print(sys.argv)
['demo.py', 'egy', 'ketto', 'harom'] # a nulladik argumentum mindig a program neve!

A getopt modul képes feldolgozni a sys.argv elemeit a Unix getopt() függvényének szabályai szerint. Ennél még hatékonyabb és rugalmasabb program-paraméter feldolgozást tesz lehetővé az optparse modul.

10.4. Hiba-kimenet átirányítása, programfutás megszakítása

The sys module also has attributes for stdin, stdout, and stderr. The latter is useful for emitting warnings and error messages to make them visible even when stdout has been redirected:

A sys modul szintén rendelkezik stdin, stdout, és stderr attribútummal. Ez utóbbi használatos figyelmeztetések és hibaüzenetek láthatóvá tételére – például akkor, amikor a stdout át van irányítva, mondjuk egy fájlba:

>>> sys.stderr.write('Warning, log file not found starting a new one\n')
Warning, log file not found starting a new one

A legrövidebb út egy program megszakítására a sys.exit() utasítás.

10.5. Reguláris kifejezések - karakterláncok

A re modul segítségével reguláris kifejezéseket használhatsz szövegfeldolgozásra. Összetett illeszkedési és módosító szabályokat határozhatsz meg – a reguláris kifejezések rövid, tömör megoldást kínálnak:

>>> import re        # kovetkezik: minden f-el kezdodo szot kigyujtunk:
>>> re.findall(r'\bf[a-z]*', 'aki felveszi, az felmelegszik, aki nem, az fazik')
['felveszi', 'felmelegszik', 'fazik']

>>> re.sub(r'(\b[a-z]+) \1', r'\1', 'macska a a kalapban a a hazban')
'macska a kalapban a hazban'  # a pelda nem tokeletes, 'a a a'-bol
               # 'a a'-t csinal, de szemleltetesnek jo

Ha egyszerűbb szövegmódosítási igényed van, a string metódusokat javasoljuk, mert olvashatóak és a hibakeresés is könyebb velük:

>>> 'Teat Peternek'.replace('Peter', 'Elemer')
'Teat Elemernek'

10.6. Matematika

A math modulon keresztül érhetőek el a háttérben működő C függvények, melyekkel lebegőpontos műveleteket végezhetsz:

>>> import math
>>> math.cos(math.pi / 4.0)
0.70710678118654757
>>> math.log(1024, 2)
10.0

A random modullal véletlenszámokat generálhatsz:

>>> import random
>>> random.choice(['alma', 'korte', 'banan'])
'alma'
>>> random.sample(range(100), 10)  # ismetles nelkuli mintavetel
[30, 83, 16, 4, 8, 81, 41, 50, 18, 33]
>>> random.random()  # random float
0.17970987693706186
>>> random.randrange(6)  # véletlen egész szám kiválasztása 0-6ig terjedő tartományban
4

10.7. Internet elérés

Több modul is van, amely lehetővé teszi az Internet elérését, és különböző protokollok használatát. A két legegyszerűbb az urllib2 – adatfogadás url címekről, és az smtplib modul, amellyel levelet küldhetsz:

>>> import urllib2
>>> for line in urllib2.urlopen('http://www.python.org/'):
                 # for: az oldal soronkénti feldolgozása:
...   if 'Python' in line:   # keressük azokat a sorokat,
...     print(line)      # ahol a Python szó megtalálható


>>> import smtplib
>>> server = smtplib.SMTP('localhost')
>>> server.sendmail('soothsayer@example.org', 'jcaesar@example.org',
"""To: jcaesar@example.org
From: soothsayer@example.org

Szevasz! Eljutottal a tutorial vegeig!.
""")
>>> server.quit()

10.8. A dátumok és az idő kezelése

A datetime modul biztosít osztályokat a dátumok és az időpontok manipulálására – egyszerűbbeket és összetettebbeket is. A dátum- és az idő- aritmetikai műveletek támogatottak – a középpontban a kimenet formázása és módosítása áll. A modul támogatja azokat az objektumokat is, amelyek kezelni tudják az időzónákat.

# a dátumok könnyen létrehozhatóak és formázhatóak:
>>> from datetime import date
>>> most = date.today()
>>> most
datetime.date(2003, 12, 2)
>>> most.strftime("%m-%d-%y. %d %b %Y is a %A on the %d day of %B.")
'12-02-03. 02 Dec 2003 is a Tuesday on the 02 day of December.'

# a dátumok támogatják a naptári műveleteket:
>>> szuletesnap = date(1964, 7, 31)
>>> kor = most - szuletesnap # a most-ot az elozo peldaban hataroztuk meg!
>>> kor.days  # days = napok, itt a napok szamat jelenti
14368

10.9. Tömörítés - zip, gzip, tar...

Az elterjedtebb archiváló és tömörítő formátumok közvetlenül támogatottak, a következő modulokban: zlib, gzip, bz2, zipfile, and tarfile.

>>> import zlib
>>> s = 'witch which has which witches wrist watch'
>>> len(s)
41
>>> t = zlib.compress(s)
>>> len(t)
37
>>> zlib.decompress(t)
'witch which has which witches wrist watch'
>>> zlib.crc32(s)
226805979

10.10. Teljesítménymérés

Néhány Python programozó komoly érdeklődést mutatott a különböző probléma- megoldások teljesítményének összehasonlítása iránt. A Pythonban található egy mérőeszköz, amely azonnali választ ad ezekre a kérdésekre.

Például használhatunk tuple becsomagolást és kicsomagolást a megszokott paraméter-átadás helyett. A timeit modul gyorsan demonstrál egy egyszerű teljesítmény mérést:

>>> from timeit import Timer
>>> Timer('t=a; a=b; b=t', 'a=1; b=2').timeit()
0.57535828626024577
>>> Timer('a,b = b,a', 'a=1; b=2').timeit()
0.54962537085770791

A timeit modul apró kódrészletek végrehajtási idejének mérésére szolgál. Ezzel ellentétben a profile és a pstats modulok nagyobb kódrészletek futási-idő kritikus részeinek meghatározására szolgál.

10.11. Minőségellenőrzés

A jóminőségű programok fejlesztésnek egyik elmélete az, hogy minden függvényhez próbaadatokat, teszteket írunk – majd a fejlesztési folyamat során ezeket gyakran lefuttatjuk - így azonnal kiderül, ha a várttól eltérően viselkedik a program.

A The doctest modul tartalmaz olyan eszközöket, amelyekkel modulokat vizsgálhatunk, és a program dokumentációs karakterláncába ágyazott teszteket futtathatunk le. A teszt létrehozása olyan egyszerű, mint kivágni és beilleszteni egy tipikus függvényhívás során bejövő-keletkező adatokat.

Ez a lehetőség elősegíti a jobb dokumentáltságot, hiszen a felhasználónak rögtön függvényhívási példát mutathatunk – továbbá ellenőrizhetővé teszi a doctest modulnak, hogy a kód a dokumentációval összhangban van-e.

def atlag(ertekek):
  """Listában átadott számok számtani közepét határozza meg a függvény.

  >>> print(atlag([20, 30, 70]))
  40.0
  """
  return sum(ertekek) / len(ertekek)

import doctest
doctest.testmod()  # a beágyazott tesztet automatikusan kipróbálja.

A unittest modul kicsit bonyolultabb, mint a doctest modul – viszont több átfogó tesztkészlet kezeléséről gondoskodik, egy különálló fájlban:

import unittest

class StatisztikaiFuggvenyekTesztelese(unittest.TestCase):

  def atlag_tesztelese(self):
    self.assertEqual(atlag([20, 30, 70]), 40.0)
    self.assertEqual(round(atlag([1, 5, 7]), 1), 4.3)
    with self.assertRaises(ZeroDivisionError):
      atlag([])
    with self.assertRaises(TypeError):
      atlag(20, 30, 70)

unittest.main() # A parancssorból történő hívás lefuttatja a teszteket.

10.12. Elemekkel együtt...

A Python filozófiája: “elemekkel együtt”. A legjobban ez úgy látszik, ha észrevesszük nagyszámú moduljainak - csomagjainak kifinomultságát, összetettségét.

Például:

 • Az xmlrpclib és a SimpleXMLRPCServer modulok a távoli eljáráshívásokat egyszerű műveletté teszik számunkra. A neveik ellenére nincs közvetlen XML tudásra szükség.
 • Az email csomag egy könyvtár az elektronikus levelek kezelésére – beleértve a MIME és más RFC 2822-alapú üzeneteket is. Eltérően az smtplib és poplib moduloktól, melyek azonnali levélküldést és fogadást valósítanak meg, az email csomag teljes eszközkészlettel rendelkezik összetett üzenet-struktúrák felépítéséhez és dekódolásához – a csatolt állományokat is beleértve. Továbbá tartalmazza az Interneten használt kódoló és fejléc protokollokat.
 • Az xml.dom és az xml.sax csomagok nagyon jól használhatók az elterjedt adat-cserélő formátumok kezelésére, értelmezésére és feldolgozására Ugyanúgy a csv modul támogatja a csv formátum közvetlen írását és olvasását. Mindent egybevéve ezek a modulok és csomagok remekül leegyszerűsíti a Python programok és más alkalmazások közötti adatcserét.
 • A kultúrális tulajdonságok beállíthatók és támogatottak számos modulban, például: gettext, locale, és a codecs csomagban is.