6. Modulok

Ha a Pythont interaktív módban használod, és kilépsz az értelmezőből, majd újra visszalépsz, minden függvénydefiníció és definiált változó elvész. Emiatt ha nagyobb programot akarsz írni, jobban jársz ha valamilyen szerkesztő programot használsz az értelmező számára előkészíteni a bemeneti adatokat, és az értelmezőt úgy futtatod, hogy a bemenet a szövegfájlod legyen.

Ezt a folyamatot szkriptírásnak nevezik. Ahogy a programod egyre hosszabb lesz, előbb-utóbb részekre (fájlokra) akarod majd bontani, a könnyebb kezelhetőség végett. Valószínűleg lesznek praktikus függvényeid, amit már megírt programjaidból szeretnél használni a függvénydefiníciók másolása nélkül.

Ennek a támogatására a Python el tudja helyezni a függvénydefiníciókat egy adott fájlba, amik aztán elérhetők lesznek egy szkriptből, vagy az interaktív értelmezőből. Ezeket a fájlokat moduloknak hívjuk. A modulban használt definíciók importálhatók más modulokba (például a modulok hierarchiájában legfelül lévő main modulba is). (A következő példákhoz: a felhasznált változók mind a legfelső névtérben helyezkednek el, a modulok függvényeit itt futtatjuk, interaktív módban.)

A modul egy olyan szöveges fájl, ami Python definíciókat és utasításokat tartalmaz. A fájl neve egyben a modul neve is (a .py kiterjesztést nem beleértve). A programból az aktuális modul neve a __name__ globális változóból elérhető (karakterláncként).

Kérlek egy neked megfelelő szövegszerkesztővel (pl. az IDLE-vel) hozd létre a fibo.py fájlt, a következő tartalommal:

# Fibonacci-sorozat modul

def fib(n):  # kiírja a Fibonacci-sorozatot n-ig
  a, b = 0, 1
  while b < n:
    print(b, end="")
    a, b = b, a+b

def fib2(n): # visszatér a Fibonacci-sorozattal, n-értékig
  eredmeny = []
  a, b = 0, 1
  while b < n:
    eredmeny.append(b)
    a, b = b, a+b
  return eredmeny

Most lépj be a Python értelmezőbe, és importáld a fenti modult a következő paranccsal:

>>> import fibo

Ez a parancs a fibo-ban definiált függvényneveket közvetlenül nem emeli be az aktuális szimbólumtáblába; csak magát a modul nevét, fibo-t emeli be.

>>> fibo.fib(1000)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
>>> fibo.fib2(100)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
>>> fibo.__name__
'fibo'

Ha egy függvényt gyakran szeretnél használni az importált modulból, hozzárendelheted azt egy lokális függvénynévhez:

>>> fib = fibo.fib
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

6.1. Bővebben a modulokról

A modulok végrehajtható utasításokat ugyanúgy tartalmazhatnak, mint függvénydefiníciókat. Ezeket az utasításokat rendszerint a modul inicializálásához használjuk. Kizárólag a modul első importálásakor futnak le. [1]

Minden modulnak megvan a saját szimbólumtáblája, ami a modulban definiált függvények számára globális. Emiatt a modul létrehozója nyugodtan használhatja a modulban lévő globális változókat, és nem kell aggódnia egy esetleges névütközés miatt. Másrészről, ha pontosan tudod hogy mit csinálsz, el tudod érni a modul globális változóit a változónév teljes elérési útjának a használatával: modulnév.elemnév.

A modulok importálhatnak más modulokat. Szokás – de nem kötelező – az import utasításokat a modul elején elhelyezni (vagy a szkript elején, lásd később). Az importált modulneveket az értelmező az importáló modul globális szimbólumtáblájába helyezi el.

Az import utasítás egyik változata, hogy az importált függvényeket közvetlenül az importáló modul szimbólumtáblájába helyezzük el. Például:

>>> from fibo import fib, fib2
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

Az előbbi példa a helyi szimbólumtáblába nem helyezi el annak a modulnak nevét, amiből az importálás történt. (fibo objektum nem jön létre a névtérben)

Ha a modulban lévő összes nevet közvetlenül a helyi szimbólumtáblába szeretnéd importálni, így tudod megtenni:

>>> from fibo import *
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

Ha így használod az import utasítást, a forrásmodul minden nevét a helyi szimbólumtáblába emeled, kivéve az aláhúzással (_) kezdődőeket.

A legtöbb esetben a Python-programozók nem használják ezt a lehetőséget, mivel egy halom ismeretlen nevet helyez az értelmezőbe, amelyek esetleg felülírnak már definiált dolgokat.

Érdemes megjegyezni, hogy általában a * importálása egy modulból vagy csomagból kerülendő, mivel ez gyakran nehezen olvasható kódot eredményez. Azonban egy interaktív parancsértelmezőben teljesen érthető a használata a gépelés lerövidítésére.

Note

Hatékonysági okok miatt minden modul csak egyszer kerül importálásra egy értelmezési szakaszban. Ezért, ha változtatsz a modulon, újra kell indítanod az értelmezőt – vagy, ha ez csak egyetlen modul, amit interaktívan szeretnél tesztelni, használd az importlib.reload() függvényt, például: import importlib; importlib.reload(modulnév).

6.1.1. Modulok végrehajtása szkriptként

Amikor végrehajtasz egy Python modult így

python fibo.py <arguments>

a modulbeli kód végrehajtásra kerül, ugyanúgy, mintha importáltad volna, csak a __name__ változót "__main__" értékre állítva. Ez azt jelenti, hogyha a következő kódot a modul végéhez adod:

if __name__ == "__main__":
  import sys
  fib(int(sys.argv[1]))

akkor a fájlt szkriptként is használhatóvá teszed és modulként is, mivel a kód, amely a parancssort feldolgozza csak akkor kerül végrehajtásra, amikor az fő (“main”) fájlként kerül végrehajtásra:

$ python fibo.py 50
1 1 2 3 5 8 13 21 34

Amikor a modult importáljuk, a kód nem fog lefutni:

>>> import fibo
>>>

Ezt a lehetőséget gyakran használják egy kényelmes felhasználói interfész létrehozására a modulhoz, vagy tesztelési okokból (a modul futtatása szkriptként végrehajtja a teszteket).

6.1.2. A modulok keresési útvonala

Amikor a spam modult importáljuk, az értelmező először egy beépített modult keres ilyen néven. az aktuális könyvtárban keresi a spam.py fájlt. Ha itt nem találja, tovább keres a sys.path változóban felsorolt könyvtárakban a a spam.py fájl után. A sys.path változó a kezdeti értékét a következő helyekről kaphatja:

 • a könyvtárból, amely a bemeneti szkriptet tartalmazza (vagy az aktuális könyvtárból, ha nincs fájl megadva)
 • PYTHONPATH környezeti változóból (ez könyvtárnevek listája, hasonló szintaktikával, mint a PATH környezeti változóból).
 • Egy telepítéstől függő alapértelmezésből.

Note

Azokon a rendszereken, amelyek a szimbólikus linkeket támogatják, a könyvtár, amely az bementi szkriptet tartalmazza a szimbolikus link követésével kerül meghatározásra. Más szóval a könyvtár, amely a szimbólikus linket tartalmazza nem kerül bele a modul keresési útvonalába.

A sys.path kezdeti értékeit a Python-program módosítani tudja. A könyvtár, amely a futtatott szkriptet tartalmazza, a keresési útvonal elejére kerül, a standard könyvtár útvonala elé. Ez azt jelenti, hogy az ebben a könyvtárban található szkriptek fognak betöltődni azok helyett a könyvtárbeli modulok helyett, amelyeknek azonos a nevük. Ez hiba, hacsak nem volt szándékos a helyettesítés. A Standard modulok szakasz több információt nyújt erről.

6.1.3. ,,Lefordított’’ Python-fájlok

Hogy a modulok betöltődését lerövidítsük, a Python eltárolja az összes modul lefordított változatát a __pycache__ könyvtárban modul.verzió.pyc név alatt, ahol a verzió mutatja a lefordított fájl formátumát; általában a Python verziószámát tartalmazza. Például a spam.py fájlnak a CPython 3.4-es kiadásával fordított változata a __pycache__/spam.cpython-34.pyc néven kerül eltárolásra. Ez az elnevezési szokás lehetővé teszi, hogy különböző Python-verziókkal fordított modulváltozatok létezzenek egyszerre.

A Python összeveti a forráskód módosításának dátumát a fordított változatéval, hogy eldöntse, újra kell-e fordítani. Ez teljesen automatikus folyamat. A lefordított modulok teljesen platformfüggetlenek, így a könyvtárakat meg lehet osztani különböző architektúrájú rendszerek között.

A Python két esetben nem ellenőrzi a fordított változatot. Első eset: teljesen újra fordítja, és nem tárolja az eredményt, ha a modul direkt a parancssorból lett meghívva. A másik eset, amikor nem ellenőrzi a fordított változatot, ha nincs forrásmodul. A forrás nélküli (csak fordított) terjesztések esetén a lefordított modulnak a forráskönyvtárban kell elhelyezkedniük, és nem lehet jelen forrásmodul.

Néhány tipp haladóknak:

 • Amikor a Python értelmezőt a -O vagy -OO paraméterrel hívjuk meg, az kisebb méretre fordítja le a modult. Az -O paraméter eltávolítja az assert utasításokat, a -OO paraméter az az assert utasításokon felül a dokumentációs karakterláncokat is. Mivel több modul épít ezekre az összetevőkre, csak akkor használd ezt, ha tudod, mit teszel. Az “optimalizált” modulok opt- jelöléssel rendelkeznek, és általában kissebbek. A későbbi kiadásokban az optimalizálás hatása változhat.
 • A program semmivel sem fut gyorsabban, ha .pyc kiterjesztésű bájtkódot futtatunk – a sebességnövekedés a betöltési időben jelentkezik.
 • A compileall modul képes .pyc létrehozására egy könyvtár összel modulja számára.
 • Több részlet található erről a folyamatról a PEP 3147-ben. Ebben megtalálható a döntés folyamatábrája is.

6.2. Standard modulok

A Python funkciójuk szerint csoportokba sorolt szabványos modulokkal rendelkezik – egy könyvtárral – részletesen: Python Library Reference – Python referenciakönyvtár a későbbiekben A modulok tételes felsorolása – Module index Néhány modult az értelmezőbe építettünk be, ezeken keresztül olyan funkciók megvalósítása lehetséges, amelyek ugyan nem tartoznak szorosan a nyelvhez, de például az operációs rendszerrel való kapcsolathoz szükségesek – ilyenek például a rendszerhívások.

Ezen modulok függenek a használt operációs rendszertől, hiszen annak működtetéséhez kellenek. Például az amoeba modul csak azokon a rendszereken elérhető, amik támogatják az Amoeba primitívek használatát. A másik figyelemre méltó – és különleges modul a sys , ami minden Python értelmezőbe be van építve. Például a sys.ps1 és sys.ps2 változók tartalmazzák az értelmezőben megjelenő elsődleges és másodlagos prompt karakterláncát:

>>> import sys
>>> sys.ps1
'>>> '
>>> sys.ps2
'... '
>>> sys.ps1 = 'C> '
C> print('Yuck!')
Yuck!
C>

Ez a két változó csak akkor létezik, ha az értelmező interaktív módban fut.

A sys.path változó karakterláncok listáját tartalmazza, melyek meghatározzák az értelmező keresési útvonalát, amit az a modulok importálásakor bejár. Kezdeti értékét a PYTHONPATH környezeti változóból veszi, vagy ha ez nem létezik, akkor az értelmezőbe beépített alapértelmezett útvonalakból. A változó értékét ugyanúgy módosíthatod, mint egy listáét:

>>> import sys
>>> sys.path.append('/ufs/guido/lib/python')

6.3. A dir() függvény

A beépített dir() függvénnyel listázhatjuk ki a modulban definiált neveket. A dir() meghívása után a nevek rendezett listájával tér vissza.

>>> import fibo, sys
>>> dir(fibo)
['__name__', 'fib', 'fib2']
>>> dir(sys) 
['__displayhook__', '__doc__', '__excepthook__', '__loader__', '__name__',
 '__package__', '__stderr__', '__stdin__', '__stdout__',
 '_clear_type_cache', '_current_frames', '_debugmallocstats', '_getframe',
 '_home', '_mercurial', '_xoptions', 'abiflags', 'api_version', 'argv',
 'base_exec_prefix', 'base_prefix', 'builtin_module_names', 'byteorder',
 'call_tracing', 'callstats', 'copyright', 'displayhook',
 'dont_write_bytecode', 'exc_info', 'excepthook', 'exec_prefix',
 'executable', 'exit', 'flags', 'float_info', 'float_repr_style',
 'getcheckinterval', 'getdefaultencoding', 'getdlopenflags',
 'getfilesystemencoding', 'getobjects', 'getprofile', 'getrecursionlimit',
 'getrefcount', 'getsizeof', 'getswitchinterval', 'gettotalrefcount',
 'gettrace', 'hash_info', 'hexversion', 'implementation', 'int_info',
 'intern', 'maxsize', 'maxunicode', 'meta_path', 'modules', 'path',
 'path_hooks', 'path_importer_cache', 'platform', 'prefix', 'ps1',
 'setcheckinterval', 'setdlopenflags', 'setprofile', 'setrecursionlimit',
 'setswitchinterval', 'settrace', 'stderr', 'stdin', 'stdout',
 'thread_info', 'version', 'version_info', 'warnoptions']

Ha paraméterek nélkül hívjuk meg a dir() függvényt, az aktuális névtérben definiált nevekkel tér vissza:

>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> import fibo, sys
>>> fib = fibo.fib
>>> dir()
['__name__', 'a', 'fib', 'fibo', 'sys']

Fontos, hogy az így kapott lista az összes névfajtát tartalmazza. Változókat, modulokat, függvényeket, stb.

A dir() nem listázza ki a nyelv beépített függvényeit és változóit. Ezek a builtins modulban vannak definiálva:

>>> import builtins
>>> dir(builtins) 
['ArithmeticError', 'AssertionError', 'AttributeError', 'BaseException',
 'BlockingIOError', 'BrokenPipeError', 'BufferError', 'BytesWarning',
 'ChildProcessError', 'ConnectionAbortedError', 'ConnectionError',
 'ConnectionRefusedError', 'ConnectionResetError', 'DeprecationWarning',
 'EOFError', 'Ellipsis', 'EnvironmentError', 'Exception', 'False',
 'FileExistsError', 'FileNotFoundError', 'FloatingPointError',
 'FutureWarning', 'GeneratorExit', 'IOError', 'ImportError',
 'ImportWarning', 'IndentationError', 'IndexError', 'InterruptedError',
 'IsADirectoryError', 'KeyError', 'KeyboardInterrupt', 'LookupError',
 'MemoryError', 'NameError', 'None', 'NotADirectoryError', 'NotImplemented',
 'NotImplementedError', 'OSError', 'OverflowError',
 'PendingDeprecationWarning', 'PermissionError', 'ProcessLookupError',
 'ReferenceError', 'ResourceWarning', 'RuntimeError', 'RuntimeWarning',
 'StopIteration', 'SyntaxError', 'SyntaxWarning', 'SystemError',
 'SystemExit', 'TabError', 'TimeoutError', 'True', 'TypeError',
 'UnboundLocalError', 'UnicodeDecodeError', 'UnicodeEncodeError',
 'UnicodeError', 'UnicodeTranslateError', 'UnicodeWarning', 'UserWarning',
 'ValueError', 'Warning', 'ZeroDivisionError', '_', '__build_class__',
 '__debug__', '__doc__', '__import__', '__name__', '__package__', 'abs',
 'all', 'any', 'ascii', 'bin', 'bool', 'bytearray', 'bytes', 'callable',
 'chr', 'classmethod', 'compile', 'complex', 'copyright', 'credits',
 'delattr', 'dict', 'dir', 'divmod', 'enumerate', 'eval', 'exec', 'exit',
 'filter', 'float', 'format', 'frozenset', 'getattr', 'globals', 'hasattr',
 'hash', 'help', 'hex', 'id', 'input', 'int', 'isinstance', 'issubclass',
 'iter', 'len', 'license', 'list', 'locals', 'map', 'max', 'memoryview',
 'min', 'next', 'object', 'oct', 'open', 'ord', 'pow', 'print', 'property',
 'quit', 'range', 'repr', 'reversed', 'round', 'set', 'setattr', 'slice',
 'sorted', 'staticmethod', 'str', 'sum', 'super', 'tuple', 'type', 'vars',
 'zip']

6.4. A csomagok

A csomagok adnak lehetőséget a Python modulok névtereinek strukturálására, a pontozott modulnevek használatával. Például a A.B modulnév hivatkozik a B modulra, ami az A modulban található (ott importáltuk). Ha a programozók a fenti példa szerint használják a modulokat, nem kell amiatt aggódniuk, hogy egymás globális neveivel ütközés lép fel. Például a több modulból álló csomagok (NumPy, Python Imaging Library...) írói is a pontozott modulnevek használatával kerülik el a változónevek ütközését.

Tegyük fel, hogy egy modulokból álló csomagot akarsz tervezni, hogy egységesen tudd kezelni a hangfájlokat és a bennük lévő adattartalmat. Több különböző hangfájlformátum létezik (rendszerint a kiterjesztésük alapján lehet őket beazonosítani, pl.: .wav, .aiff, .au) – valószínűleg egy bővülő modulcsoportot kell készítened és karbantartanod a fájlformátumok közötti konvertálásra.

Ráadásul még többfajta műveletet is el kell tudnod végezni a hanganyagon, például keverést, visszhang készítését, hangszínszabályzást, művészeti sztereo effekteket – szóval a fentiek tetejébe még írni fogsz egy végeláthatatlan modulfolyamot, ami ezeket a műveleteket elvégzi. A csomagok egy lehetséges struktúrája – a hierarchikus fájlrendszereknél használatos jelöléssel:

sound/             Legfelső szintű csomag
   __init__.py        a sound csomag inicializálása
   formats/         A fájlformátum konverziók alcsomagja
       __init__.py
       wavread.py
       wavwrite.py
       aiffread.py
       aiffwrite.py
       auread.py
       auwrite.py
       ...
   effects/         A hangeffektusok alcsomagja
       __init__.py
       echo.py
       surround.py
       reverse.py
       ...
   filters/         A szűrők alcsomagja
       __init__.py
       equalizer.py
       vocoder.py
       karaoke.py
       ...

A csomag: olyan hierarchikus könyvtárszerkezet, amely egymással összefüggő modulokat tartalmaz.

Egy csomag importálása során a Python bejárja a sys.path változóban szereplő könyvtárakat, a csomag alkönyvtárak után kutatva. A sys.path az előre meghatározott keresési útvonalakat tartalmazza.

A Python az __init__.py fájlok jelenlétéből tudja, hogy egy könyvtárat csomagként kell kezelnie – és ez a fájl segít abban is, hogy az alkönyvtárakban lévő csomagokat is érzékelje a Python.

A legegyszerűbb esetben az __init__.py egy üres fájl, de tartalmazhat és végrehajthat a csomaghoz tartozó inicializáló kódot, vagy beállíthatja az __all__ változót (lásd lejjebb).

A csomag felhasználói egyenként is importálhatnak modulokat a csomagból:

import sound.effects.echo

Ez betölti a sound.effects.echo almodult. A hivatkozást teljes útvonallal kell megadni.

sound.effects.echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

Egy másik alternatíva almodulok importálására:

from sound.effects import echo

Ez szintén betölti az echo almodult, és elérhetővé teszi a csomagnevek nélkül is (nem kell a sound.effects előtag).

echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

Van még egy lehetőség a kiválasztott függvény importálására:

from sound.effects.echo import echofilter

Ez szintén betölti az echo almodult, de a echofilter() függvény közvetlenül elérhetővé válik:

echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

Fontos, hogy a from csomag import elem használatakor az elem az importált csomag almodulja (submodule) vagy alcsomagja (subpackage) is lehet, vagy valamilyen más, a csomagban definiált ‘elem’ nevű objektum, például függvény, osztály vagy változó.

Az import utasítás először ellenőrzi, hogy az importálandó elem definiálva van-e a csomagban. Ha nem, akkor az elemről feltételezi, hogy az egy modul, és megkísérli azt betölteni. Ha a modul keresése sikertelen, ImportError kivétel váltódik ki.

Ezzel ellentétben az import elem.alelem.alelem_aleleme utasításforma használatakor az utolsó alelem_aleleme kivételével mindegyik elemnek csomagnak kell lennie. Az utolsó elem lehet modul vagy csomag is, de a fentiekkel ellentétben nem lehet osztály, függvény vagy definiált változó.

6.4.1. Egy csomagból * importálása

Mi történik, amikor a programozó kiadja a from sound.effects import * utasítást? Ideális esetben az értelmező a fájlrendszerben megtalálja a csomagban lévő almodulokat, és mindet importálja. Az összes almodul importálása hosszú ideig eltarthat, és olyan mellékhatásai lehetnek, amiknek akkor kellene megtörténniük, amikor az almodult közvetlenül importáljuk.

A csomagkészítők számára az egyedüli megoldás az, ha a csomagot egyértelmű index-el látják el. Az import utasítás a következő szabályokat használja: ha a csomag __init__.py állományának kódjában szerepel az __all__ nevű lista, az abban felsorolt nevek lesznek az importálandó modulnevek a from package import * utasítás végrehajtásakor. A csomag készítőjének feladata, hogy ezt a listát naprakészen tartsa, mikor a csomag újabb verzióját készíti. A csomagkészítők dönthetnek úgy, hogy ezt a funkciót nem támogatják, ha nem tartják hasznosnak, hogy valaki az *-ot importálja. Például a sounds/effects/__init__.py fájl a következő kódot tartalmazhatja:

__all__ = ["echo", "surround", "reverse"]

A fentiek értelmében a from sound.effects import * importálni fogja a három felsorolt almodult a sound csomagból.

Ha az __all__ lista nem meghatározott, a from sound.effects import * utasítás nem importálja a sound.effects csomag összes almodulját az aktuális névtérbe – csupán azt biztosítja, hogy a sound.effects csomag importálva legyen (lehetőleg végrehajtva az összes utasítást a __init__.py inicializáló kódból) és aztán a csomagban található összes nevet importálja. Ebbe beleértendő minden név, amit definiáltak (és az almodulok, amiket importáltak) az __init__.py-ben. Szintén importálásra kerül a csomag minden almodulja, amit korábbi import utasításokkal közvetlenül importáltunk. Tekinsük a következő kódot:

import sound.effects.echo
import sound.effects.surround
from sound.effects import *

Ebben a példában az echo és a surround modulokat az értelmező az aktuális névtérbe importálja, mert a sound.effects csomag részei voltak a from...import utasítás végrehajtásakor. (Ez akkor is így lesz, ha az __all__ változó definiálva van.)

Jó tudni, hogy az import * importálási mód használata kerülendő, mert a kódot nehezen olvashatóvá teszi. Ámbár ennek az importálási módnak a használatával egyszerűbben dolgozhatunk az értelmező interaktív módjában, egyes modulokat úgy terveznek, hogy csak az __all__ változóban megadott neveket exportálják.

Emlékezzünk rá, hogy semmi probléma nincs a from Package import specific_submodule szerkezet használatával! Valójában ez az ajánlott importálási mód, hacsak az importáló modulnak nincs szüksége különböző csomagokból származó azonos nevű almodulok használatára.

6.4.2. Csomagon belüli hivatkozások

Ha a csomagokban alcsomagok szerepelnek (mint a sound csomag a példában), abszolút importálást használhatsz arra, hogy egy testvércsomag almoduljára hivatkozhassál.

Például a sound.filters.vocoder modulnak szüksége van a sound.effects csomag echo moduljára a nyugtázás miatt, akkor használhatja a from sound.effects import echo sort.

Relatív importálást is használhatsz az import utasítás from modul import név alakjával. Ezek az importálások kezdeti pontokat használnak arra, hogy az aktuális és szülőkönyvtárban szereplő csomagokra hivatkozhassunk a relatív importálás során. A surround modulból például használhatod a következőket:

from . import echo
from .. import formats
from ..filters import equalizer

Vegyük észre, hogy a relatív importálás az aktuális modul neve alapján működik. Mivel a főmodul neve mindig "__main__", ezért azok a modulok, amelyeket egy alkalmazás főmoduljának szánunk, mindig abszolút importálást kell használnia.

6.4.3. Modulok, amelyek több, különálló könyvtár moduljaiból épülnek fel

A csomagok rendelkeznek egy egyedi jellemzővel, melyet __path__ -nak hívunk. Ez egy lista, amelyben az __init__.py fájlt tartalmazó könyvtár nevét találjuk – mielőtt az aktuális fájlban lévő kód végrehajtódna. Ez egy módosítható változó, amely befolyásolja a csomagban található modulok és alcsomagok keresését.

Bár erre a lehetőségre ritkán van szükség, a csomagot újabb modulokkal egészíthetjük ki vele.

Lábjegyzet

[1]Valójában a függvénydefinicíók is ‘utasítások’ amelyek ‘végrehajtódnak’; a modulszintű függvények végrehajtása behelyezi a függvény nevét a modul globális szimbólumtáblájába.